Tarafından desteklenmektedir
Kaynak Kodlardan Derleme

Kaynak Kodlardan Derleme

Bu doküman, PHP’yi dinamik bir kütüphane olarak yükleyecek bir FrankenPHP yapısının nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır. Önerilen yöntem bu şekildedir.

Alternatif olarak, statik yapılar oluşturma da mümkündür.

# PHP’yi yükleyin

FrankenPHP, PHP 8.2 ve üstü ile uyumludur.

İlk olarak, PHP’nin kaynaklarını edinin ve bunları çıkarın:

tar xf php-*
cd php-*/

Ardından, PHP’yi platformunuz için yapılandırın:

# Linux

./configure \
  --enable-embed \
  --enable-zts \
  --disable-zend-signals \
  --enable-zend-max-execution-timers

Son olarak, PHP’yi derleyin ve kurun:

make -j$(nproc)
sudo make install

# Mac

Yüklemek için Homebrew paket yöneticisini kullanın libiconv, bison, re2c ve pkg-config:

brew install libiconv bison re2c pkg-config
echo 'export PATH="/opt/homebrew/opt/bison/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

Ardından yapılandırma betiğini çalıştırın:

./configure \
  --enable-embed=static \
  --enable-zts \
  --disable-zend-signals \
  --disable-opcache-jit \
  --enable-static \
  --enable-shared=no \
  --with-iconv=/opt/homebrew/opt/libiconv/

Bu şekilde yapılandırma gereklidir, ancak başka opsiyonlar da ekleyebilirsiniz (örn. ekstra uzantılar) İhtiyaç halinde.

Son olarak, PHP’yi derleyin ve yükleyin:

make -j$(sysctl -n hw.logicalcpu)
sudo make install

# Go Uygulamasını Derleyin

Artık Go kütüphanesini kullanabilir ve Caddy yapımızı derleyebilirsiniz:

curl -L https://github.com/dunglas/frankenphp/archive/refs/heads/main.tar.gz | tar x
cd frankenphp-main/caddy/frankenphp
CGO_CFLAGS=$(php-config --includes) CGO_LDFLAGS="$(php-config --ldflags) $(php-config --libs)" go build

# Xcaddy kullanımı

Alternatif olarak, FrankenPHP’yi özel Caddy modülleri ile derlemek için xcaddy kullanın:

CGO_ENABLED=1 \
XCADDY_GO_BUILD_FLAGS="-ldflags '-w -s'" \
xcaddy build \
  --output frankenphp \
  --with github.com/dunglas/frankenphp/caddy \
  --with github.com/dunglas/mercure/caddy \
  --with github.com/dunglas/vulcain/caddy
  # Add extra Caddy modules here

Tip

Eğer musl libc (Alpine Linux’ta varsayılan) ve Symfony kullanıyorsanız, varsayılan yığın boyutunu artırmanız gerekebilir. Aksi takdirde, şu tarz hatalar alabilirsiniz PHP Fatal error: Maximum call stack size of 83360 bytes reached during compilation. Try splitting expression

Bunu yapmak için, XCADDY_GO_BUILD_FLAGS ortam değişkenini bu şekilde değiştirin XCADDY_GO_BUILD_FLAGS=$'-ldflags "-w -s -extldflags \'-Wl,-z,stack-size=0x80000\'"' (yığın boyutunun değerini uygulamanızın ihtiyaçlarına göre değiştirin).

Bu sayfayı düzenleyin