Tarafından desteklenmektedir
Konfigürasyon

Konfigürasyon

FrankenPHP, Caddy’nin yanı sıra Mercure ve Vulcain modülleri Caddy tarafından desteklenen formatlar kullanılarak yapılandırılabilir.

Docker imajında, Caddyfile /etc/caddy/Caddyfile dosyası olarak bulunur.

PHP’yi her zamanki gibi php.ini kullanarak da yapılandırabilirsiniz.

Docker imajında php.ini dosyası mevcut değildir, elle oluşturabilir veya resmi bir şablonu kopyalayabilirsiniz:

FROM dunglas/frankenphp

# Developement:
RUN cp $PHP_INI_DIR/php.ini-development $PHP_INI_DIR/php.ini

# Veya production:
RUN cp $PHP_INI_DIR/php.ini-production $PHP_INI_DIR/php.ini

# Caddyfile Konfigürasyonu

FrankenPHP yürütücüsünü kaydetmek için frankenphp global seçenek ayarlanmalıdır, ardından PHP uygulamanızı sunmak için site blokları içinde php_server veya php HTTP yönergeleri kullanılabilir.

Minimal örnek:

{
	# FrankenPHP'yi aktif et
	frankenphp
	# Yönergenin ne zaman yürütülmesi gerektiğini yapılandırma
	order php_server before file_server
}

localhost {
	# Sıkıştırmayı etkinleştir (isteğe bağlı)
	encode zstd br gzip
	# Geçerli dizindeki PHP dosyalarını çalıştırın ve varlıkları sunun
	php_server
}

İsteğe bağlı olarak, oluşturulacak iş parçacığı sayısı ve sunucuyla birlikte başlatılacak [işçi betikleri] (worker.md) global seçenek altında belirtilebilir.

{
	frankenphp {
		num_threads <num_threads> # Başlatılacak PHP iş parçacığı sayısını ayarlar. Varsayılan: Mevcut CPU çekirdek sayısının 2 katı.
		worker {
			file <path> # Çalışan komut dosyasının yolunu ayarlar.
			num <num> # Başlatılacak PHP iş parçacığı sayısını ayarlar, varsayılan değer mevcut CPU çekirdek sayısının 2 katıdır.
			env <key> <value> # Ek bir ortam değişkenini verilen değere ayarlar. Birden fazla ortam değişkeni için birden fazla kez belirtilebilir.
		}
	}
}

# ...

Alternatif olarak, worker seçeneğinin tek satırlık kısa formunu kullanabilirsiniz:

{
	frankenphp {
		worker <file> <num>
	}
}

# ...

Aynı sunucuda birden fazla uygulamaya hizmet veriyorsanız birden fazla işçi de tanımlayabilirsiniz:

{
	frankenphp {
		worker /path/to/app/public/index.php <num>
		worker /path/to/other/public/index.php <num>
	}
}

app.example.com {
	root * /path/to/app/public
	php_server
}

other.example.com {
	root * /path/to/other/public
	php_server
}

# ...

Genellikle ihtiyacınız olan şey php_server yönergesini kullanmaktır, ancak tam kontrole ihtiyacınız varsa, daha düşük seviyeli php yönergesini kullanabilirsiniz:

php_server` yönergesini kullanmak bu yapılandırmay ile aynıdır:

route {
	# Dizin istekleri için sondaki eğik çizgiyi, diğer adıyla taksim işaretini ekleyin
	@canonicalPath {
		file {path}/index.php
		not path */
	}
	redir @canonicalPath {path}/ 308
	# İstenen dosya mevcut değilse, dizin dosyalarını deneyin
	@indexFiles file {
		try_files {path} {path}/index.php index.php
		split_path .php
	}
	rewrite @indexFiles {http.matchers.file.relative}
	# FrankenPHP!
	@phpFiles path *.php
	php @phpFiles
	file_server
}

php_servervephp` yönergeleri aşağıdaki seçeneklere sahiptir:

php_server [<matcher>] {
	root <directory> # Sitenin kök klasörünü ayarlar. Öntanımlı: `root` yönergesi.
	split_path <delim...> # URI'yi iki parçaya bölmek için alt dizgeleri ayarlar. İlk eşleşen alt dizge "yol bilgisini" yoldan ayırmak için kullanılır. İlk parça eşleşen alt dizeyle sonlandırılır ve gerçek kaynak (CGI betiği) adı olarak kabul edilir. İkinci parça betiğin kullanması için PATH_INFO olarak ayarlanacaktır. Varsayılan: `.php`
	resolve_root_symlink false # Varsa, sembolik bir bağlantıyı değerlendirerek `root` dizininin gerçek değerine çözümlenmesini devre dışı bırakır (varsayılan olarak etkindir).
	env <key> <value> # Ek bir ortam değişkenini verilen değere ayarlar. Birden fazla ortam değişkeni için birden fazla kez belirtilebilir.
}

# Ortam Değişkenleri

Aşağıdaki ortam değişkenleri Caddyfile içinde değişiklik yapmadan Caddy yönergelerini entegre etmek için kullanılabilir:

  • SERVER_NAME: değiştirin dinlenecek adresleri, sağlanan ana bilgisayar adları oluşturulan TLS sertifikası için de kullanılacaktır
  • CADDY_GLOBAL_OPTIONS: entegre edin global seçenekler
  • FRANKENPHP_CONFIG: frankenphp yönergesi altına yapılandırma entegre edin

FPM ve CLI SAPI’lerinde olduğu gibi, ortam değişkenleri varsayılan olarak $_SERVER süper globalinde gösterilir.

variables_order‘a ait PHP yönergesinin S değeri bu yönergede E‘nin başka bir yere yerleştirilmesinden bağımsız olarak her zaman ES ile eş değerdir.

# PHP konfigürasyonu

Ek olarak PHP yapılandırma dosyalarını yüklemek için PHP_INI_SCAN_DIR ortam değişkeni kullanılabilir. Ayarlandığında, PHP verilen dizinlerde bulunan .ini uzantılı tüm dosyaları yükleyecektir.

# Hata Ayıklama Modunu Etkinleştirin

Docker imajını kullanırken, hata ayıklama modunu etkinleştirmek için CADDY_GLOBAL_OPTIONS ortam değişkenini debug olarak ayarlayın:

docker run -v $PWD:/app/public \
    -e CADDY_GLOBAL_OPTIONS=debug \
    -p 80:80 -p 443:443 -p 443:443/udp \
    dunglas/frankenphp
Bu sayfayı düzenleyin