Tarafından desteklenmektedir
FrankenPHP Worker'ları Kullanma

FrankenPHP Worker’ları Kullanma

Uygulamanızı bir kez önyükleyin ve bellekte tutun. FrankenPHP gelen istekleri birkaç milisaniye içinde halledecektir.

# Çalışan Komut Dosyalarının Başlatılması

# Docker

FRANKENPHP_CONFIG ortam değişkeninin değerini worker /path/to/your/worker/script.php olarak ayarlayın:

docker run \
  -e FRANKENPHP_CONFIG="worker /app/path/to/your/worker/script.php" \
  -v $PWD:/app \
  -p 80:80 -p 443:443 -p 443:443/udp \
  dunglas/frankenphp

# Binary Çıktısı

Geçerli dizinin içeriğini bir worker kullanarak sunmak için php-server komutunun --worker seçeneğini kullanın:

./frankenphp php-server --worker /path/to/your/worker/script.php

PHP uygulamanız binary dosyaya gömülü ise, uygulamanın kök dizinine özel bir Caddyfile ekleyebilirsiniz. Otomatik olarak kullanılacaktır.

# Symfony Çalışma Zamanı

FrankenPHP’nin worker modu Symfony Runtime Component tarafından desteklenmektedir. Herhangi bir Symfony uygulamasını bir worker’da başlatmak için PHP Runtime‘ın FrankenPHP paketini yükleyin:

composer require runtime/frankenphp-symfony

FrankenPHP Symfony Runtime’ı kullanmak için APP_RUNTIME ortam değişkenini tanımlayarak uygulama sunucunuzu başlatın:

docker run \
  -e FRANKENPHP_CONFIG="worker ./public/index.php" \
  -e APP_RUNTIME=Runtime\\FrankenPhpSymfony\\Runtime \
  -v $PWD:/app \
  -p 80:80 -p 443:443 -p 443:443/udp \
  dunglas/frankenphp

# Laravel Octane

Bkz. ilgili doküman.

# Özel Uygulamalar

Aşağıdaki örnek, üçüncü taraf bir kütüphaneye güvenmeden kendi çalışan kodunuzu nasıl oluşturacağınızı göstermektedir:

<?php
// public/index.php

// Bir istemci bağlantısı kesildiğinde alt komut dosyasının sonlandırılmasını önleyin
ignore_user_abort(true);

// Uygulamanızı önyükleyin
require __DIR__.'/vendor/autoload.php';

$myApp = new \App\Kernel();
$myApp->boot();

// Daha iyi performans için döngü dışında işleyici (daha az iş yapıyor)
$handler = static function () use ($myApp) {
    // Bir istek alındığında çağrılır,
    // superglobals, php://input ve benzerleri sıfırlanır
    echo $myApp->handle($_GET, $_POST, $_COOKIE, $_FILES, $_SERVER);
};

for($nbRequests = 0, $running = true; isset($_SERVER['MAX_REQUESTS']) && ($nbRequests < ((int)$_SERVER['MAX_REQUESTS'])) && $running; ++$nbRequests) {
  $running = \frankenphp_handle_request($handler);

  // HTTP yanıtını gönderdikten sonra bir şey yapın
  $myApp->terminate();

  // Bir sayfa oluşturmanın ortasında tetiklenme olasılığını azaltmak için çöp toplayıcıyı çağırın
  gc_collect_cycles();
}

// Temizleme
$myApp->shutdown();

Ardından, uygulamanızı başlatın ve çalışanınızı yapılandırmak için FRANKENPHP_CONFIG ortam değişkenini kullanın:

docker run \
  -e FRANKENPHP_CONFIG="worker ./public/index.php" \
  -v $PWD:/app \
  -p 80:80 -p 443:443 -p 443:443/udp \
  dunglas/frankenphp

Varsayılan olarak, CPU başına 2 worker başlatılır. Başlatılacak worker sayısını da yapılandırabilirsiniz:

docker run \
  -e FRANKENPHP_CONFIG="worker ./public/index.php 42" \
  -v $PWD:/app \
  -p 80:80 -p 443:443 -p 443:443/udp \
  dunglas/frankenphp

# Belirli Sayıda İstekten Sonra Worker’ı Yeniden Başlatın

PHP başlangıçta uzun süreli işlemler için tasarlanmadığından, hala bellek sızdıran birçok kütüphane ve eski kod vardır.

Bu tür kodları worker modunda kullanmak için geçici bir çözüm, belirli sayıda isteği işledikten sonra worker betiğini yeniden başlatmaktır:

Önceki worker kod parçacığı, MAX_REQUESTS adlı bir ortam değişkeni ayarlayarak işlenecek maksimum istek sayısını yapılandırmaya izin verir.

Bu sayfayı düzenleyin